wtorek, 21 stycznia 2014

Monografia Okręgu Zielonogórskiego ZPAP


Pierwsza publikacja Forum Art ma charakter szczególny. Od lat 70. nie powstało szersze omówienie lokalnego środowiska plastycznego. Monografia uzupełnia tę lukę opisując dzieje zielonogórskiej sztuki od 1945 r. do dziś. Przedstawione są sylwetki artystów, ważne dzieła, a także wpływ jaki działalność twórców miała na nasze miasto - zarówno na jego przestrzeń fizyczną (realizacje plenerowe, pomniki) jak i mentalną (powstanie instytucji kulturalnych i szkolnictwa artystycznego). Część opisująca ostatnie dwudziestolecie nie ogranicza się tylko do kręgu artystów zrzeszonych w Związku Polskich Artystów Plastyków, ale odnotowuje także wpływ innych, powstałych już w obecnym systemie środowisk. Książka jest tak naprawdę opowieścią o mieście snutą przez pryzmat sztuki.

Jak piszą autorzy: Za pośrednictwem tego wydawnictwa pragniemy przybliżyć historię i dziedzictwo naszego Okręgu, pokazać pokoleniową ciągłość, korzenie środowiska, przypomnieć sylwetki artystów, wydarzenia i miejsca związane z ich działalnością, ale też pokazać jak ważną rolę spełniają artyści w życiu społecznym naszego miasta i regionu.
W pierwszej części przypominamy tekst opublikowany na początku lat 70. z okazji 20-lecia istnienia OZ ZPAP. Eugeniusz Jakubaszek pisze w nim o trudnych początkach życia artystycznego na Ziemi Lubuskiej tuż po wojnie, o konsolidacji środowiska i rozkwicie życia artystycznego. W części drugiej Leszek Kania kontynuuje opowieść przedstawiając wydarzenia ważne dla środowiska w dekadzie lat siedemdziesiątych, przybliżając również sylwetki niektórych artystów. W stanie wojennym, w roku 1983, ZPAP został rozwiązany. Zniknął z oficjalnej przestrzeni społecznej skazany przez ówczesne władze na niebyt. Nie zniknęli artyści, przetrwała idea i potrzeba stowarzyszenia. Odrodził się w 1989 roku wraz z nową Polską i trwa do dziś. Ten czas, aż po dzień dzisiejszy, opisuje w swoim tekście Igor Myszkiewicz.
Całości monografii dopełniają sylwetki artystów zrzeszonych w Okręgu Zielonogórskim ZPAP anno Domini 2011 oraz dwa aneksy obejmujące rejestr władz Okręgu oraz wybrane realizacje naszych artystów w przestrzeni miejskiej.
Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, oraz Urzędu Miasta Zielona Góra.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz