piątek, 18 października 2013

O nasCelem Stowarzyszenia Forum Art jest szeroko rozumiane rozpowszechnianie, wspieranie, upowszechnianie i promowanie wszelkiej działalności w zakresie kultury i sztuki.

Stowarzyszenie realizuje swe cele głównie poprzez:

- propagowanie, upowszechnianie, popularyzowanie wiedzy dotyczącej życia i twórczości związanych z miastem, regionem i krajem wybitnych przedstawicieli świata kultury i sztuki,

- przeciwdziałanie wszelkim próbom ograniczania swobody twórczej, ograniczania prawa artysty do wolności wypowiedzi artystycznej, ograniczania działalności lub likwidacji wartościowych instytucji kulturalnych,

- inicjowanie, organizowanie przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych, oświatowych i dydaktycznych podejmowanych przez osoby prywatne, instytucje i środowiska artystyczne zrzeszające twórców amatorów, w tym środowiska twórców niepełnosprawnych,

- wspieranie działalności dydaktycznej i twórczej, wśród dzieci i młodzieży,

- podejmowanie inicjatyw we wszelkich możliwych sferach związanych z działalnością kulturalno-oświatową mających na względzie edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kultury i sztuki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz